Gümrük Nedir?

Gümrük nerelerde kurulur, Hangi bölgelerde gümrük vardır, Gümrük hakkında bilgi.

Bir ülkeye giren ya da çıkan mallardan alınan paradır. Gümrüğün amacı ülkeye giren ve çıkan malları kontrol altında tut­maktır. Milli ekonomiyi dışa karşı koru­maktır.

Dışarıdan yurt içine sokulan ya­bancı mallar, yerli malların satışını olumsuz yönde etkiler. Ülkeye girecek mallar üzerinden belli bir oranda gümrük alına­rak o malın ülkede satışı zorlaştırılmış olur. Dışarıda üretilen mallara karşı iste­ği böylece önlemek amaçlanır.