Gümrü Antlaşması Maddeleri

Gümrü Antlaşması kimler arasında imzalandı, Gümrü Antlaşmasının sonuçları hakkında bilgi.

Büyük Millet Meclisi hükumeti ile Erme­niler arasında 3 Aralık 1920’de imzalanan barış antlaşması, itilaf devletlerinden yar­dım gören Ermeniler ve Gürcüler Güney Kafkasyayı, Kars-Batum ve Ardahan’ı (Elviye-i Selase) etkinliklerine almışlardı.

Her ne kadar Kazım Karabekir Elviye-i Selase’de milis kuvvetlerini örgütleyerek çete savaşları verdiriyorduysa da bir yandan da Elviye-i Selase’yi kurtarmak ve Doğu’da kesin çözüme gitmek için TBMM hükume­tinden taarruz emri bekliyordu.

26 Nisan 1920’de hazırlıklarını bitirmesine karşın bu emir Kazım Karabekir’e çeşitli gelişmeler nedeniyle ancak 20 Eylül 1920’de verildi. Doğu cephesindeki ordu 29 Eylül 1920’de Sarıkamış’a girdi.

13 Ekim’de Kağızman ele geçti. 30 Ekim’de Kars kurtarıldı. 8 Kasım’da Gümrü önlerine gelindiğinde Erme­ni Komutanı Bağdasarof ateşkes istedi. Ancak öne sürülen koşulları kabul etme­yince Kazım Karabekir 12 Kasım’da yeni­den saldırıya başladı. 17 Kasım’da Bağda­sarof TBMM hükümetinin koşullarını kabul ettiğini duyurarak barış antlaşması yapıl­masını istedi. 22 Kasım 1920’de Gümrüde yapılan görüşmeler sonucu 3 Aralık 1920’de Ermenistan hükümeti ile TBMM hükumeti arasında 18 maddelik barış ant­laşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre

1-Kars ve yöresinin Türklere ait olduğu ka­bul edilecek;

2-Aras Irmağından Çıldır Gölü’ne kadar uzanan hat Doğu sınırı kabul edilecek;

3-Türkiye aleyhine olan antlaşmaları bu arada Sevr Antlaşmasını Erme­ni hükumeti kabul etmeyecektir.