Gübre Nedir, Gübreleme Nedir

Yetiştirdiğimiz meyve ve sebzelerde gübreleme nasıl olmalıdır, Gübrelemenin amacı nedir kısa bilgi

gubreBitkileri besleyen doğal maddeler toprağın içinde çözelmiş bir durumda bulunurlar. Bitkiler bu cevherleri kökleri aracılığıyla ve suda erimiş madensel tuzlar durumunda alırlar. Kimyasal bir analiz yapacak olursak bitkilerin bu maddelerden hangilerini emdiklerini ve gereği kadar sağlam yapılı olmak için bu maddelere hangi ölçülerde ihtiyaçları olduğunu görebiliriz. Bitkilerin beslenmesi için gereken maddeleri genel olarak şöyle sıralamak mümkündür: Karbon (Havadan karbon dioksit durumunda alınır), oksijen, hidrojen (genellikle sudan sağlanır), azot, fosfor, potasyum, kireç, kükürt, magnezyum, demir.

Bitki, gelişiminin her devresinde bu maddeleri topraktan almakta devam eder. Ürünlerin kaldırılmasıyla birlikte topraktaki besleyici cevherler de ortadan kalkmış olur. Gübrelemenin amacı toprağın kaybettiği bu cevherleri ona yeniden kazandırmaktır. Bir çiftçi, tarlasından nasıl yararlanacağını tasarlarken toprağın yapısını, yetiştirmek istediği bitkinin özellikle ihtiyacı olan besin değerlerini de hesaba katacaktır. Eğer toprak, bitkinin gerektireni cevherler yönünden zenginse gübre kullanılmasına lüzum Alttür.