Graham Difüzyon Yasası Nedir?

Graham Difüzyon Yasası deney raporu, Graham Difüzyon Yasası konu anlatımı, Graham Difüzyon Yasası hakkında bilgi.

Gazlar birbirleriyle her oranda karışabilirler, odanın bir köşesine serpilen kolonyanın kokusunu diğer köşesinde bir süre sonra duyabiliriz. Bu ancak kolonya buharlarının havanın içinde ilerleyebilmesi ile mümkündür.

Bu olaya gazların difüzyonu denir. 1829’da Graham yaptığı denemeler sonucunda gazların difüzyon hızlarının molekül ağırlıklarının kare kökü ile ters orantılı olduğunu görmüştür. Bu bağıntı, Birbirine karışan gazların sıcaklıkları aynı olacağına göre ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir.

Avagadro sayısı kadar molekülün gram olarak kütlesi molekül ağırlığının sayısal değerine eşit olduğundan.