Gözlem Nedir?

Gözlem kaça ayrılır, Psikolojide Gözlem nedir, Gözlem hakkında bilgi.

Psikolojide insanların ya da hayvanla­rın davranışlarını izlemektir. Bu izleme-şekline göre gözlem iki şekilde gerçekleş­tirilir.

1) Tabii Halde Gözlem: Psikoloğun ken­disinden hiçbir şey katmadan, önceden bir hazırlığı olmadan olayları izlemesidir.

2) Kontrollü Gözlem: Önceden bir ha­zırlık yaparak yapılan gözlemdir. Konuyu incelemek için âletlerden yararlanılır.

Psikolog gözlemleri sonucunda geçici açıklamalara girişir. (Varsayım) Varsayım­lar deneylerde ispatlanırsa kanunlaşır.