Gözenek Nedir, Nasıl Oluşur?

Gözenekler nasıl oluşur, Gözenekli bitkiler hangileridir, Gözenekler hakkında bilgi.

Bitkilerin örtü dokuları üzerinde bulu­nan açıklıklar. Özellikle yaprakların üs­tünü örten epiderma üzerinde çok sık gözenek vardır.

Gözenekler açılıp, ka­panma özelliğine sahiptirler. Gözenekle­rin yapısında karşılıklı iri iki fasülye biçi­minde gözenek hücreleri bulunur. Ara­larında da gözenek açıklığı yeralır. Altın­da gözenek boşluğu vardır. Gözenek hücreleri su dolunca gerilir ve açılır. Böy­lece bitki dışarıya terleme ile su verir.

Bitki su kaybedince gözenek hücreleri de su kaybedeceğinden pörsür ve gö­zenek açıklığını kapatır ve terleme durur. Gözenekler terleme yanında oksijen ve karbondioksit alışverişini de sağlar.