Girit Uygarlığı Hakkında Bilgi

Giritliler, Girit Uygarlığı Hakkında Kısa Bilgi, Girit Adası nerede.

Yunanistan’a yerleşmiş olan Akalar MÖ. 2000 yıl öncesine kadar cilalı taştan yapılmış silah ve aletler kullanırken Güney Yunanistan’dan hiç de uzak olmayan komşu bir adada yaşayan insanlar çok daha ileri bir uygarlığa erişmiş bulunuyorlardı.

Tabiatın sunduğu en uygun iklim şartlarının ortasında ilk Akdeniz uygarlıklarına beşiklik eden bu ada GİRİT Adasıydı. Akalar, adalı komşularıyla ilişik kurmakla birlikte bizlere gerçek tarihi değer taşımaktan uzak hayali birtakım efsanelerden başka bir şey bırakmamışlardır. Bu efsanelerden biri de Girit Adasında, bütün Akdeniz’i boyunduruğu altında bulunduran MİNOS adlı kudretli bir kralın yaşadığını anlatır.

giritKral Minos, büyük mimar Dedal’in yardımıyla Knosos (bugünkü Kandiye şehri yakınlarında)’ta Labirent adıyla anılan bir saray yaptırmıştı. Bu saray, oldukça karışık ve çapraşık geçitlerle doluydu. Labirent e kim girerse yolunu şaşırır, bir türlü kapıyı bulup çıkamazdı. Böylece Kral Minos, kendisini düşmanlarından korumuş olurdu.

Efsaneler arkasında gömülü tarihi gerçekleri ilk defa araştırmaya girişen İngiliz arkeoloji bilgini Arthur Evans oldu. 1900 yılında Girit’te başladığı kazılara Aralıksız 25 yıl devam etti. Kazı sonuçları şaşırtıcıydı: Efsanede adı geçen Labirent ve kudretli Kral Minos gerçekten tarihin birer parçasıydılar.

Bu arada Phaistos, Aya Triada ve Mallia gibi öbür Girit kasabalarında yapılan kazılardan elde edilen sonuçlar Giritlilerin Akalar çağında ileri bir uygarlığa erişmiş olduklarını ortaya koydu.