Girit Adası Nerededir?

Girit Adası nerededir, Girit Adası ne zaman kaybedildi, Girit Adası hakkında bilgi.

Yunanistan’a ait olan ada Doğu Akde­niz’de bulunur. Yüzölçümü 8379 km2‘dir. Uzunluğu 140 km. kadardır. Akde­niz’de büyüklük bakımından Sicilya, Sar­dunya, Kıbrıs ve Korsika adalarından son­ra 5’inci, nüfus bakımından ise 4’üncüdür. Nüfusu 600 bin dolaylarındadır. Başkenti Hanya’dır. (Yunanca’da Khanla, İtalyan­cada La Canea) ince uzun adanın eni takriben 10-40 km. kadardır.

Girit adası 1000 m. derinliğindeki bir kaya tabanı üze­rine oturmuştur. Dolayısıyla ada dağlık olup, sarp bir araziye sahiptir. İda veya Psiloritis Dağının yüksekliği 2490 m’yi ge­çer. Adada Akdeniz iklimi hakimdir. Buna paralel olarak Akdeniz bitki topluluğu bulunur. Yıllık yağış ortalaması 60 cm. olup, yıllık sıcaklık ortalaması ise 17 derecedir.

Orman örtüsü yanında zeytinlikler ve bağ­lar geniş yer tutar. Adanm zenginliği zeytincilik ve bağcılıktır. Ada 4 vilayete ayrıl­mıştır. Kandiye ve Resmo limanları en önemli şehirleridir. Müslüman olan Türk­ler 1924 yılında adayı terk ederek Türki­ye’ye gelmişlerdir. Halkın çoğunluğunu Rumlar oluşturur.