Gevheri Kimdir?

Gevheri hayatı ve edebi kişiliği, Gevheri ne zaman ve nerede doğdu, Gevheri şiirleri hakkında bilgi.

17. yüzyılın sonları ve 18. yüzyılın başlarında yaşadığı sanılan Gevheri, Kı­rımlıdır. Medrese öğrenimi görmüş, di­van katipliği yapmış, Şam, Arabistan, Ru­meli yörelerinde dolaşmıştır.

Hece ve aruz ölçüsüyle şiirler yazmış, divan edebiyatının etkisinde kalmış, yaban­cı kelimeler ve mazmunlar kullanmış ol­makla birlikte koşma ve türkülerinde sa­de bir dil kullanarak, sonraki şairleri etki­lemiştir. Aşk, ayrılık, gurbet, sevgiliden ya­kınma temalarını içli bir söyleyişle dile ge­tirmiştir.