Gestalt Psikolojisi Nedir?

Gestalt Psikolojisi kurucusu kimdir, Gestalt Psikolojisi hakkında bilgi.

Wertheimer, W. Koehler, K. Koffka Berlin’de 1919-1920 yılları arasında geştalt ekolünü kurmuşlardır. Geştalt unsurların toplamı değildir. Bir resim çizgilerin top­lamından, bir müzik parçası notaların top­lamından farklıdır. Bu farklılık sevinç, kıs­kançlık, korku gibi psikolojik durumlar için de geçerlidir.

Geştalt ekolü eğitim alanında ve algı­nın oluşmasında önemli görüşler öne sür­müşlerdir. Temel ilke olarak bütünlüğü sa­vunmuşlardır

Eğitimde önce cümlenin öğretilmesi, sonra da kelimelerin, hecelerin, harflerin öğrenilmesi eştalt ekolünün bütünsel eği­tim prensibine dayanır.