Germenler Kimdir?

In Dünya Tarihi, Genel, Sosyal Bilimler, Tarih 16 views

Germenler ne zaman ve nerede yaşamıştır, Germenler kuruluşu ve yıkılışı hakkında bilgi.

İlkçağ’ın sonlarıyla, Ortaçağ’ın başların­da Almanya’da yaşayan bugünkü Almanlar’ın ataları olan ari kavme verilen isim­dir, ilkel teşkilatlı 40 devlete ayrılmışlardı. Aralarında savaşlar eksik olmazdı.

Kendilerinden önce Almanya’da yaşa­yan Keltler’i Batı’ya doğru sürmüşlerdir. M.Ö. 455’te Germenler Romalılar’ın egemenliği altına girmişlerdir. 476’da Romanın dağılmasıyla Germen krallıkları önem kazandı. Germenler bu dönemde Hıristi­yanlığı da kabul ettiler. Bugünkü Alman­ya’da yaşayan Germenler, Latin kültürün­den uzak durdular, Alman milletini ya­rattılar.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Germenler Kimdir?"


Top