Geri Zekalılık Nedir?

Gerizekalılık belirtileri nelerdir, Geri zekalılık çeşitleri nelerdir, Gerizekalılık tanı ve tedavisi hakkında bilgi.

Normalin altında zeka insanlarda ze­ka dağılımı birbirlerinin aynı değildir, insan­da deha zekası olabileceği gibi geri zeka­lılık da olabilir Geri zekalılar problemleri­ni ya da ihtiyaçlarını karşılamada güçlük çekerler. Tek başlarına hayatlarını devam ettiremezler. Normal bir eğitim göremez­ler Olaylar arasındaki bağı normal çöze­mezler.

Zeka bölümleri 20 nin altında olanlar idiotlar: Sürekli bakıma muhtaç geri zekalı­lardır 20 ve 39 arası embesiller: Eğitebi­linir geri zekalılardır. 40 ve 59 arası moronlar: Öğretilebilir geri zekalılardır. 60 ve 70 arası sınırda olanlar: Ağır öğrenenler­dir 80 ve 89 arası normal altı: Normal in­sanlara karşılık biraz daha geç öğrenen zekalılardır.

Geri zekalılığın iki sebebi vardır: Doğuş öncesi sebepler (primer),doğuş sonrası sebepler (sekonder).

Doğuş öncesi zeka geriliğinin sebepleri: Anne rahminde iken olumsuz durumlarla 

karşılaşma sonucunda meydana gelir. An­nenin aldığı yanlış ilaçlar, yeteri kadar beslenememe, annenin alkolik oluşu, sigara tiryakisi olması, geçirilen ateşli hastalık­lar, zehirlenmeler zekâ geriliğine neden olabilir

Doğuş sonrası (sekonder) sebepler: Tra­fik kazaları, ateşli hastalıklar, zehirlenme­ler, menenjit, frengi hastalığı geri zekalılı­ğa neden olabilir.