Gergedan Hakkında Bilgi

Gergedan nerede yaşar, ne ile beslenir, Gergedan hakkında bilgi.

Omurgalıların, tek parmaklılarından bir familya. Öfkeli görünüşü ve davranı­şı ile korku yaratan bu hayvan aslında uy­sal bir otoburdur.

Sığır gibi çayıra yayılır ve otları, yaprakları ve dalları yer. Tehli­kede saklanır. Ama korkutulup, zorlanır­sa bir boğa gibi kudurur ve saldırır. Yak­laşık 200 kg. ağırlığı ile karşı konulamaz bir rakiptir. Aile yaşamını sever. 34 tür halinde Amerika, Avrupa, Asya ve Afri­ka’ya yayılmışlardır. En bilinenlerden Af­rika gergedanı günümüzde kırsal alanlarda hayvanat bahçelerinde yaşar-3 5 metre uzunlukta 150 cm. yükseklik­tedir.

Burnunun üstünde biri küçük öte­ki 70 cm. uzunlukta boynuz vardır. Ge­ne Orta Afrika’da yaşayan Ak gergedan 4.5 metre uzunlukta 190 cm. yükseklik­tedir. Boynuzu 1 metre olup kafası vücu­dunun 1/3’ü kadardır. Ayrıca Sumatra gergedanı, Endonezya gergedanı, Hint gergedanı gibi türleri vardır.