Geometrik İzomeri Nedir?

Geometrik İzomeri örnekleri, Geometrik İzomeri konu anlatımı ve Geometrik İzomeri çeşitleri hakkında bilgi.

Moleküller kinetik enerjiye sahiptir. Bu enerjinin bir kısmı molekül içindeki atomların veya atom gruplarının birbirine göre yer değiştirmesi ve dönmesinden ileri gelir. Etan molekülünde olduğu gibi sadece tek bağlar varsa, tek bağ bir dönme ekseni olabileceğinden atom grupları bu eksen etrafında kolaylıkla döner.

Böylece yapı bakımından birbirinin aynı fakat molekül, biçimleri farklı olan geometrik izomer maddeler oluşur.