Genetik Bilimi Nedir, Neyi İnceler?

Genetik bilimi ne zaman ortaya çıktı, Genetik büyüme ve gelişmeyi nasıl etkiler, Genetik hakkında bilgi.

Kalıtım bilimidir. Bu bilimde canlının ka­lıtsal özelliklerini hangi prensiplerin ta­yin ettiği anlatılır.

Kurucusu Mendel adlı bir bilim adamıdır. Mendel genetiğin ilk kurallarını bezelyelerde yaptığı çalışma­larla atmıştır. Daha sonra tüm kalıtsal özelliklerin Mendel kanunlarına göre ak­tarılmadığı, farklı kalıtım biçimlerinin de bulunduğu görülmüştür.

Günümüzde ka­lıtımın moleküier düzeyde açıklaması ya­pılmış, her şeyden deoksiribonükleik asit adı verilen molekülün sorumlu olduğu anlaşılmıştır. Genetik bilimindeki geliş­meler gen mühendisliğinin temelini at­mıştır.