Genel Oy İlkesi Nedir?

Genel Oy İlkesi ne zaman kabul edildi, Genel Oy prensibi hakkında bilgi.

Demokrasi yönetimleri genel oy prensibine dayanır. Demokrasilerde herkesin oy hakkı vardır. Vatandaş oyunu istediği partiye ya da kişiye ver­mede serbesttir.

Seçim gizli,oy açık sayım prensibine dayanır.Çoğunluğun oyunu alan parti iktidar olur. Diğer par­tiler muhalefet olurlar. Seçim esasına dayanmayan ülkeler totaliter yönetime sahiptir.