Gen Nedir?

Gen çeşitleri nelerdir, Gen biyoloji, Gen hakkında bilgi.

Kromozomların üzerinde bulunan ve her biri bir karakterin kontrolünden so­rumlu olan DNA parçalarına gen adı ve­rilir. Her ger, bir protein sentezinden sorumludur. Her genin DNA’sı belli bir sı­radaki ve sayıdaki bazları içerir. Bu ne­denle her genin taşıdığı baz dizisi farklı olduğu için onların sentezlediği protein­ler de birbirlerinden farklıdır.

İnsanlarda her genden çoğunlukla Çift bulunur, çünkü birini annesinden, diğe­rini babasından almıştır. Bunlardan han­gisi baskınsa o kişide bu gen kendini belli eder. Bu tip genlere dominant (baskın) gen, gizli kalanlara ise resesit (çekinik) gen adı verilir.