Gemi Nedir, Nasıl Yapılır?

Gemi neden batmaz, Gemiler nerelerde yapılır, Gemi hakkında bilgi.

Küçük bir demir parçası suya battığı halde binlerce tonluk gemiler neden bat­mıyor. Bakır bir tencere su yüzeyinde na­sıl duruyor. Bu soruların cevabını Arşi-med prensibi bize vermektedir. Bir cisim sıvı üzerinde yüzüyorsa kaldırma kuvve­ti cismin ağırlığına eşittir.

Gemilerin tonlarca ağırlığını kaldıracak kadar suyu taşırmak için suya batan kı­sımların hacimleri genişletilmiştir. Böyle ce sudan çok ağır olan demirden yapıl­mış olan gemilerin su üzerinde yüzme nedenlerini açıklamış oluruz. Örneğin ağırlığı 20.000 ton ve taşıyacağı yük 3000 ton olan bir gemi, uzunluk, genişlik ve de­rinlikçe öyle boyutlarda yapılmış olmalı­dır ki, suya batan kısmı 5000 tondan fazla su taşırsın, gemi bu şekilde bir hacim kaplayacak biçimde yapılırsa şu üzerin­de kalır.

Gemilerin su üzerinde kalmalarından başka bir de su üzerinde denge so­runları vardır. Su üzerinde yüzen bir geminin ağırlığı olan P kuvveti ile suyun kaldırma kuvveti olan F birbirine eşit ve zıt yönlü iki kuvvettir.

P kuvveti geminin ağırlık merkezine uy­gulanmıştır. F’nin uygulama noktası ise (itme merkezi) taşan sıvının ağırlık mer­kezidir. Gemi biraz denge durumundan ayrılırsa bu iki kuvvet, kuvvet çifti görevi yaparak gemiyi yine denge durumuna getirir. Ancak bunun için geminin ağırlık merkezi itme kuvvetinin itme merkezin­den aşağıda olmalıdır. Yani geminin ağır­lık merkezi geminin tabanına yakın olma­lıdır.

Gemilerde bunu sağlamak için ge­milerin tabanına kurşun ağırlıklar dökü­lür. Bunlara safra adı verilir. Buradaki kuvvetler geminin su üzerinde kalması­nı sağlar. Geminin hareketini ise uskur denen dönen pervanenin itici gücü sağ­lar.