Gelişmiş Toplumların Özellikleri

DOWNTOWN DALLAS SKYLINE, TEXAS

Gelişmiş Toplumların ekonomik özellikleri nelerdir, Gelişmiş Toplumlar hakkında bilgi.

Ekonomik problemlerini halletmiş top­lumlardır. Teknolojide ileri gitmişlerdir.

Şehirleşme belli bir düzen içerisinde yapılır. Yaşam seviyesi yüksektir. Bu top­lumlarda ortalama ölüm yaşı yüksektir. Sanayi gelişmiştir. Nüfusun çoğunluğu şehirlerde yaşar.

Gelişmiş toplumlar bilim ve sanat ala­nında ileri gitmişlerdir. Amerika Birleşik Devletleri, Federal Almanya, İsviçre, İn­giltere, Fransa gibi devletler gelişmiş devletlerdir.