Gelgit Nedir ve Nasıl Oluşur?

Gelgit çeşitleri nelerdir, Gelgit akıllısı nedir, Gelgit nerelerde görülür hakkında bilgi.

Ay ve Güneş’in çekim güçleri sebebiy­le okyanusların karalardan uzak, engin su­larında deniz seviyesi yükselir ve alçalır, ikisi arasında seviye farkı önemsizdir (1 metre kadar). Fakat meydana gelen ve sa­lınma halinde hareket ederek kıyılara doğ­ru yayılan med (gel) dalgası, özellikle sığ koylarda yığılır ve denizin metrelerce yükselmesine,sonra da alçalmasına yol açar.

Med ve cezir belli aralıklarla birbirini izler. Kıyıda gel başlayınca sular yükse­lerek karaya doğru ilerler, yükselmenin o kıyıda ve yılın o gününde ne kadar ise su­lar o seviyeye kadar çıkar ve Git başla­yıncaya kadar durgun halde kalır. Sonra Git başlar.

Sular alçalarak denize doğru geri çekilir ve yeni bir Gel’in başlaması­na kadar durgun halde kalır. Bu olay nor­mal olarak 6 saat ara ile bir Gel arasın­daki seviye farkına amplitüd denir. Yılın en büyük Gel-Git’i 21 Mart ve 23 Eylül eki­nokslarında meydana gelir. Gel-Git olayı üzerinde, Ay ve Güneş’in çekiminden baş­ka kıyının topoyrafya şartları da etkilidir.