Gediz Taarruzu Önemi

Gediz Taarruzu sonuçları nelerdir, Gediz Taarruzu ne zaman gerçekleşmiştir, Gediz Taarruzu hakkında bilgi.

Çerkez Ethem’in Ali Fuat Paşa ile Yu­nanlılara karşı aceleye getirilerek başlat­tıkları saldırı (24 Ekim 1920). Düzenli or­dunun gerçekleştirilmesi için yapılan ça­lışmalardan huzursuz olan Çerkez Ethem Kuvayi Seyyarenin daha başarılı olaca­ğını etrafa yaymaya başladı. Bu arada Batı Cephesi Komutanı Ali Fuat Paşa’yı da ik­na ederek acil bir başarı kazanmak için Ankara hükümetine danışmadan Ali Fuat Paşa’nın emrindeki düzenli ordu ile Gedizdeki Yunanlılar’a saldırdı (24 Ekim 1920).

Ancak durum elverişli olmadığı için başa­rıya ulaşılamadı. Yunan ordusu bu saldı­rıya karşılık olarak 25 Ekim 1920 günü Bur­sa Cephesi’nden saldırıya geçti ve Yeni­şehir ile inegöl’ü ele geçirdi. Yunanlılar­ın bu başarısı Dumlupınar’daki Türk birlik­lerini tehdit etmeye başladı. Bu durum Batı Cephesinde yeni düzenlemeyi gerektirdi.