Gediz Nehri Hangi Bölgededir?

Gediz Nehri üzerindeki barajlar hangileridir, Gediz Nehrinin oluşturduğu ova, Gediz Nehri hakkında bilgi.

Ege Bölgesinde Büyük Menderes’ten sonra en büyük akarsudur. Doğu-Batı doğrultusunda akar. Uzunluğu 350 km.’dır.

Şaphane ve Murat Dağlarımdan gelen çe­şitli kollarla beslenir. Salihli’nin güneyin­deki Adala’da asıl Gediz Ovası’na girer. Daha sonra soldan Alaşehir suyunu alır.

Manisa Ovası’nda denizden yüksekliği 50 m ‘dir Burada kuzeyden gelen Akhisar Ça­yı ile güneyden gelen Nilf Çayı’nı alır. Ku­zeyinde Dumanlıdağ, güneyinde Manisa Dağları arasında bulunan Menemen Bo­ğazı’nı geçtikten sonra Foça’nın güneyin­de izmir Körfezi’ne dökülür.

Eskiden akarsu İzmir Körfezimin çok sığ bir yerinde denize dökülüyordu. Kör­fezin dolacağı tehlikesi yüzünden 1986’da açılan bir kanalla yatağı değiştirildi. Ge­diz’in suları, Akdeniz ve Ege Bölgesindeki bütün akarsular gibi yazın azalır. Bu azal­ma yaz sonları ve sonbahar başlarında maksimum noktaya ulaşır. Kış mevsimin­de şiddetli ve sürekli yağışlar nedeniyle kabarır ve zaman zaman taşkınlara sebe­biyet verir.