Gedik Ahmet Paşa Kimdir

Sadrazam Gedik Ahmet Paşa Kimdir, savaşları, seferleri, yaptıkları hakkında kısa bilgi.

Sadrazam. Nereli olduğu bilinmiyor. 1461’den sonra Anadolu beylerbeyi oldu. Aynı yıl Amasra, Sinop ve Trabzon seterlerine katıldıktan sonra Koyunlu Hisar önünde Akkoyunlular’a yenilen Hamza Bey’in imdadına gönderilerek burada Akkoyunlular’ı yendi ve çok geçmeden gelen padişah ile birlikte Koyunluhisar’ı aldı. Rumeli ve Karaman seferlerine katıldı. Karaman valiliğine gönderilen Şehzade Mustafa’ya atabey yapıldı (1469).

gedikÇok geçmeden, Eğriboz’un alınmasında gösterdiği yararlık üzerine, vezirliğe yükseltildi. Alaiye, Silifke Mokan ve Gogoz kalelerini aldı. Karaman’ı ele geçirmeye kalkışan Uzun Hasan’ın yeğeni Yusuf Bey ile yaptığı savaşta mağlup olmuşsa da, Mustafa Çelebi ve Anadolu beylerbeyi Davut Paşa’nın kuvvetleriyle birleşerek Akkoyunlular’i yendi.

İçel bölgesini ele geçiren Karamanoğlu Kasım Bey’den Silifke’yi geri aldı. Otlukbeli Meydan Savaşı‘nda (1473) Osmanlı ordusunun sağ kanadına komuta eden Şehzade Bayezid’in emrinde savaşa katıldı. Venedik, Napoli ve Papa donanmalarının yardımıyla Karamanoğlu Pir Ahmet ve Kasım beylerin İçel bölgesine hakim olmaları üzerine Mustafa Çelebi ile birlikte buraların yeniden alınmasına memur edildi. Şehzade Mustafa’nın ölümünden sonra Şehzade Cem’e atabey olan Ahmet Paşa, 1474’de sadrazamlığa getirilerek İstanbul’a çağırıldı. Ertesi yıl Karadeniz’deki Ceneviz sömürgelerinden Kefe, Azak ve Menkup kalelerini ele geçirdi.

Boğdan ve Moravya seferlerine gitti. Fakat İşkodra’nın alınmasına gitmeye razı olmadığından Rumelihisarı’na kapatıldı. Çok geçmeden serbest bırakılan Paşa, donanma komutanlığına getirilerek Ege adalarının alınmasıyla görevlendirildi. 1478’de Limni’yi, 1479’da Kefalımı a, Zanta ve Santaınavra’yı aldı. Ertesi yıl Napoli Krallığının üzerine yürüdü. Otranto’yu ele geçirdiği sırada tahta çıkan H. Bayezid ile Cem Sultan arasında başlayan taht kavgası sebebiyle İstanbul’a çağrıldı. Yenişehir Savaşında Cem Sultan’ı yenen Ahmed Paşa, Şehzade’nin kaçmasına göz yumdu diye kapıcılar odasına hapsedildi. Bir süre sonra affedilmesine rağmen Cem’le anlaştığı şüphesiyle Edirne’deki bir ziyafetten sonra II. Bayezid tarafından öldürtüldü.