Geç Hitit Devletleri Hakkında Bilgi

Geç Hitit Devletleri ne zaman ve nerede kuruldu, Geç Hitit Devletleri yıkılışı hakkında bilgi.

Hitit İmparatorluğuna MÖ. 1200 yılın­da Balkanlar üzerinden Anadolu’ya gelen Frikler son verdi. Frikler’in önünden kaça­rak Toros dağlarının güneyine çekilerek birtakım şehir devletleri kurmuşlardır. Bun­ların en önemlileri, Kargamış, Zincirli, Sak­çagözü gibi şehir devletleridir.

Birbirinden ayrı bölgelerde bulunan geç Hitit şehir devletleri Asurlular’a karşı et­kin bir birlik kurmayı gerçekleştiremediier. Asurlular’ın devamlı saldırları sonucunda birer birer ortadan kalkmıştır.