Gazlı Termometre Nedir?

Gazlı Termometre çeşitleri, Gazlı Termometre ne işe yarar, Gazlı Termometre çalışma prensibi hakkında bilgi.

Gazların sabit hacim altında ısıtılma­sından yararlanılarak yapılmıştır. Bu ter­mometrede kullanılan maddeler yapım ve boyutlar için çok farklıdır. Bu termomet­relerde, civalı bir monometre ve monometreye bağlı içi gaz dolu bir hazne var­dır. Çoğunlukla bu hazneye hidrojen ve­ya helyum konur. Konulan gazların iste­nilen sıcaklıklarda (örneğin 0°C-100°C’-deki) basınçları civalı bir monometre ile ölçülür P = Po (1 + t) bağıntısında ölçülen değerler yerlerine konularak bulun­ması istenilen sıcaklık bulunur.

Gazlı termometreler mutlak âletlerdir, günlük işlerde kullanılmaz. Özel laboratuvarlarda ergime ve kaynama noktaları gibi sabit olan sıcaklıkları bulmada kul­lanılır. Gazlı termometreler fazla kullanışlı değildir.

Aleti çok daha kullanışlı hale getirmek için monometre kolları arasına termomet­re gibi derecelenmiş bir cetvel konulur.