Gazete Nedir, İlk Gazete Örnekleri

Türk gazete örnekleri, Gazete çeşitleri nelerdir, Gazete hakkında bilgi.

Yurtta ve dünyadaki haberleri yayan, toplumun gelişmesinde önemli rolü olan yayın araçlarından biridir.

Türk nesrinin gelişmesinde; çok önemli bir rolü olan gazetenin ilk çıkışı, 1831 yı­lında resmî bir gazete olanTakvim-i Vekâyi ile başlar. 1840 yılında İngiliz uyruklu biri Ceride-i Havadis gazetesini çıkarır. İlk özel Türk gazetesi, Şinâsi ile Âgâh Efendi’nin     birlikte çıkardıkları;

TERCÜMAN-I AHVAL’dir (1860). 1862’de Şinâsi tek başına TASVİR-I EFKÂR gazetesini çıkarır.

1868’de Londra’da Namık Kemâl ile Zi­ya Paşa HÜRRİYET,

1871’de Namık Kemâl İBRET, 1872’de A. Mithat Efendi DEVİR, BEDİR,

1878 de A. Mithat TERCÜMAN-I HAKİKAT’ı çıkarırlar.

Tanzimat döneminde 60’ı bulan gazete sayısı, Servet-i Fünön döneminde dergici­liğe dönüşür. Çıkmakta olan bir kaç gaze­te de sansür yüzünden sınırlı bir çalışma yapmıştır.

Cumhuriyet’ten sonra gazeteciliğimiz büyük bir gelişme göstermiş, teknik bakı­mından ilerlemiştir.