Gazel Nedir, Örnekleri

In Edebiyat, Genel, Sosyal Bilimler 5 views

Gazel örnekleri, Gazel çeşitleri ve temsilcileri, Gazel hakkında bilgi.

Arap edebiyatından İran’a, oradan da bi­ze geçen bir nazım şeklidir. Beyitlerden oluşur. Uzunluğu 5-15 beyit arasındadır. Kafiye düzeni aa ba ca da… Birinci beyit kendi arasında kafiyeli, sonraki beyitlerin birinci mısrası serbest, ikinci mısraı birin­ci beyitle kafiyelidir. Gazelin konusu aşk, şarap, güzelliktir Felsefi gazeller de var­dır. Rediflerine göre adlandırılır.

Gazelin ilk beyitine Malta, son beyitine Makta, en güzel beyitine Beytü’lgazel de­nir Makta beyitinin şairin adı geçtiği için Mahlas beyiti de denir. Aruz ölçüsüyle yazılır.

Beyitler arasında konu birliği varsa, böy­le gazellere Yekahenk gazel denir. Her be­yiti aynı güzellikte olan gazellere Yekavaz gazel denir.

Edebiyatımızda ilk örneklerine XIII. yüz­yılda Hoca Dehhani’nin gazelleriyle rast­lanır. En başarılı gazel şairleri olarak, XV. yüzyılda Ahmet Paşa, Necâti, Şeyhi, XVI. yüzyılda Baki, Fuzuli, XVII. yüzyılda Nâbi, Naili, XVIII. yüzyılda Nedim ve Şeyh Ga­lip sayılabilir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Gazel Nedir, Örnekleri"


Top