İmam Gazali Kimdir Hayatı ve Eserleri

In Genel, Kim, Kimdir 6 views

Gazali felsefesi nedir, Gazali hayatı ve eserleri, Gazali hakkında bilgi.

Asıl adı Ebu Hamit Muhammet’tir. En büyük “kelam” bilginidir. Tus şeh­rinde doğmuştur. Eğitimini Nişapur’da tamamladı. Büyük Selçuklu hükümdarı Nizamülmülk himayesine almıştır.

Felsefeyi dinin hizmetine sokarak İs­lamiyetin genel prensiplerini açıkla­maya çalışmıştır. Farabi ve İbni Sinadan bilgi anlayışıyla ayrılır. Her ikisinin “aklı” bilginin kaynağı olarak göster­mesine karşılık, Gazali “imanı” savu­nur. Ona göre “iman” gerçeğe varmak için temel öğedir. Gazalinin eserleri:

1- Ihyai Ulumu’d din (Din bilgilerinin diriltilmesi)

2- Makaası du’l-Felâsife (felsefe sis­temlerinin maksadı)

3) Al-Munkızu Mine’d-Dalal (sapıklıktan kurtuluş)

4) Nasaihatu’l-Muluk (krallara öğütler).

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "İmam Gazali Kimdir Hayatı ve Eserleri"


Top