İmam Gazali Kimdir Hayatı ve Eserleri

Gazali felsefesi nedir, Gazali hayatı ve eserleri, Gazali hakkında bilgi.

Asıl adı Ebu Hamit Muhammet’tir. En büyük “kelam” bilginidir. Tus şeh­rinde doğmuştur. Eğitimini Nişapur’da tamamladı. Büyük Selçuklu hükümdarı Nizamülmülk himayesine almıştır.

Felsefeyi dinin hizmetine sokarak İs­lamiyetin genel prensiplerini açıkla­maya çalışmıştır. Farabi ve İbni Sinadan bilgi anlayışıyla ayrılır. Her ikisinin “aklı” bilginin kaynağı olarak göster­mesine karşılık, Gazali “imanı” savu­nur. Ona göre “iman” gerçeğe varmak için temel öğedir. Gazalinin eserleri:

1- Ihyai Ulumu’d din (Din bilgilerinin diriltilmesi)

2- Makaası du’l-Felâsife (felsefe sis­temlerinin maksadı)

3) Al-Munkızu Mine’d-Dalal (sapıklıktan kurtuluş)

4) Nasaihatu’l-Muluk (krallara öğütler).