Garipçiler Akımı Nedir?

Birinci yeniciler temsilcileri, Garipçiler anlayışı nedir, Garipçiler şiirleri hakkında bilgi.

Orhan Veli Kanık, Oktay Rıfat, Melih Cevdet Anday adlı üç şairin 1941 yılında çıkardıkları “Garip” adlı şiir kitabındaki şiir anlayışlarına verilen addır.

Bu üç şair, Fran­sız gerçeküstücülüğünden (sürrealizm) et­kilenerek eski şiir anlayışına karşı ölçüsüz, kafiyesiz, şairanelikten uzak, zeka oyun­larına dayanan yeni bir şiir akımı başlattı­lar.

Döneminde bir çok geniş şairi etkile­yen bu anlayış, şairlerin birbirinden kop­masından sonra (1945) Orhan Veli’ye mal edilmiştir. “Birinci Yeniciler” sözüyle de bilinir.