Ganj Nehri Nerededir?

Ganj Nehri hangi ülkededir, Ganj Nehri neden kutsaldır, Ganj Nehri uzunluğu hakkında bilgi.

Ganges adları ile anılan Hindistan’da bir akarsudur. Himalaya dağlarının güney yamaçlarından doğar ve Bengal Körfezi’ne dökülür. Ganj boğazlar halinde Siwalik’i geçtikten sonra Hardwar şehrinde ovaya girer.

Akarsuyun büyük bir kısmı sulama işlerinde kullanılır. Çeşitli kollar aldıktan sonra Brahmaputra nehrinin kollarından biri ile birleşerek büyük bir delta meydana getirir. Ganj Hintliler için mukaddes bir ırmaktır. Hintliler dini bakımdan temizlenmek için bu sularda yıkanırlar. Başlıca kolları Camna, Gagra ve Gandak’tır.

Eskiden Hindular Ganj Irmağı’na, günahlarından arınacağı inancı ile ölülerini de bırakırlardı. Ancak zamanla akarsu bir mikrop yuvası haline geldi. Bu nedenle Hint hükumeti Ganj Nehri’ne ölü bırakmayı yasak etti.

Şimdi ise artık ölüler yakıldıktan sonra külleri Ganj Nehri’ne bırakılmaktadır. Her yıl yapılan ayinlere dünyanın birçok yerlerinden Hindu dinine mensüp kimseler katılmaktadırlar. Magh Mela ayinleri Ganj Nehri’nin Allahabad şehri kıyılarında yapılmaktadır. Hintliler için bu tür ayinler bir nevi hac sayılmaktadır. Akarsuyun uzunluğu 2700 km.’dir.

Ganj ve Brahmaputra nehirlerinin meydana getirmiş olduğu deltanın doğu-batı genişliği 125-320 km. arasında değişir. Alanı ise 44.000 km2’dir. Ganj Nehri Brahmaputra ile birleşmeden öncave sonra da birçok kollara ayrılır. Böylece denize birden fazla ağızla dökülür. Bu bakımdan Ganj- Brahmaputra deltası dünyanın en karışık akarsu şebekesini meydana getir­mektedir. Nüfus sıklığı bakımından önemlidir.