Galvanoplasti Nedir?

Galvanoplasti işlemi nedir, Galvanoplasti hakkında bilgi.

Elektroliz yolu ile içinde herhangi bir maden erimiş bulunan bir sıvıya isteni­len bir eşyanın daldırılıp sıvıdan elektrik akımı geçirmek yolu ile o eşyayı bir ma­den tabakasıyla kaplamayı sağlayan işlemlere galvanoplastı denir.

Galvanoplastide, kaplanacak cisim ka­tottan bulunur. Anotta ise elektrolit içindeki madenle aynı cinsten olan bir mad­de bulunur. Elektrolit olarak kullanılan bir maden tuzu eriyiği içine her iki madde de konulur. Bundan sonraki olaylar elekt­rolizde görülen olayların bir tekrarıdır. Yalnız burada akımın şiddeti dikkatle kontrol altına alınmalıdır. Akım kontrol edilmezse verim düşer. Akım bu olayın geçtiği kabın iç kısmının camla kaplan­ması ile bir oranda kontrol edilebilir.

Elektrolit için çok sayıda katot aynı an­da çok sayıda anot konularak kaplana­bilir. Kaplamanın kalınlık ve niteliğine gö­re kaplama için gereken zaman birkaç dakikadan, birkaç saate uzayabilir.

Galvanoplastik uygulama alanlarından bazıları; bakır kaplama, gümüş kaplama, krom kaplama, demir kaplama, çinko kaplama v.b.’dir.

Örneğin galvanoplastide kaplanacak şey bir çay kaşığı ise, kaşık katotda konur. Anotta ise saf gümüşten bir parça vardır. Bunlar içinde gümüşnitrat eriyiği olan ka­ba daldırılır. Elektrik geçtiği zaman çay kaşığı gümüşle kaplanır. Gümüş parça ise erir.

Bazı baskı işlerinde kullanılan bakır kli­şeleri yapılışında uygulanan elektrotip de galvanoplastiye çok benzeyen bir işlem­dir.