Galvanometre Nedir, Ne İşe Yarar

In Bilim ve Teknoloji, Fen Bilimleri, Fizik, Genel 11 views

Galvanometre nasıl çalışır, Galvanometre nerelerde kullanılır, Galvanometre hakkında bilgi.

Bir akımın geçip geçmediğini göster­meye ve şiddetini duyarlıkla ölçmeye ya­rayan bir alettir Galvanometrenin ilk şek­li, taşıdığı alarmı ölçmek istediğimiz bir iletken ile bunun altına konulan bir pu­sula olan Oersted aleti idi 1890 yılların­da Lord Kelvin taralından geliştirilmiş ve duyarlılığı artırılmıştır.

Galvanometrelerin çalışma ilkesi he­men hemen aynıdır. Ya ölçülecek olan akımı taşıyan solenoidin (elektrik bobin) bir mıknatıs iğnesi saptırması veyahut ha­reketsiz mıknatısın bir solenoidi saptırma­sı olayıdır.

Galvanometrelerin kullanılmakta olan pekçok çeşidi vardır. Bugün pratikte kul-nalılan bütün galvanometreler D Arsuval tipinde hareketli kapaklı galvanometre­lerdir. Bu galvanometrelerde mıknatısın çok büyük, mıknatasın alanı içinde döne bilecek şekilde galvanometreasılmış olan kangal, ha­fif ve küçüktür.

Döner mıknatıslı galvanometrede ise bir lecek akımın yarattığı magnetik alandan yararlanılır. Bu cihazın en büyük özelliği çok hassas olmasıdır. Bu galvanometre­nin geliştirilmiş şekli olan Lcrd Kelvin gal­vanometresi ile bir pikoamperi ölçmek mümkünleşmiştir.

Döner kadranlı galvanometrede ise bir dış magnetik alanın etkisiyle akıma uy­gulanan Laplace kuvvetinden faydalanı­lır. Bu galvanometre, elektrikte kullanı­lan ölçü aletlerinin en iyisidir. Bununla beraber duyarlılığı döner mıknatıslı gal­vanometreden çok daha düşüktür. En faz­la 100 pikoamper ölçmek mümkündür.

Bu iki galvanometreden bir çok model türetilmiştir. Galvanometrelerin duyarlı­lığını artırmak için çerçevedeki sarımla­rın sayısını, çerçevenin yüz ölçümünü ve U mıknatısın kutuplarının şiddetini artır­mak gerekir. Bir de galvanometrenin ha­reket eden kısmı üzerine küçük bir ayna, tespit edilmiş ince bir telle asılarak gal­vanometrenin duyarlılığı artırılabilir. Böy­le yapılmış Aynalı Themson galvanomet­resi ile 10-11 amperlik akımlar ölçülebi­lir.

Galvanometreler elektromotor kuvve­tini ölçer. Voltmetre, akım ölçmek için ise ampermetre türetilmiştir. Bunlar duyar­lıkları için değil, kullanış kolaylığı ve sağ­lamlıkları için tercih edilmiştir.

Bunlardan başka bir de döner kadranlı galvanometreye benzeyen bir elektrik akımının çok kısa bir süre içinde taşıdığı elektrik miktarını ölçen balistik galvano­metreler vardır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Galvanometre Nedir, Ne İşe Yarar"


Top