Galvanometre Nedir, Ne İşe Yarar

Galvanometre nasıl çalışır, Galvanometre nerelerde kullanılır, Galvanometre hakkında bilgi.

Bir akımın geçip geçmediğini göster­meye ve şiddetini duyarlıkla ölçmeye ya­rayan bir alettir Galvanometrenin ilk şek­li, taşıdığı alarmı ölçmek istediğimiz bir iletken ile bunun altına konulan bir pu­sula olan Oersted aleti idi 1890 yılların­da Lord Kelvin taralından geliştirilmiş ve duyarlılığı artırılmıştır.

Galvanometrelerin çalışma ilkesi he­men hemen aynıdır. Ya ölçülecek olan akımı taşıyan solenoidin (elektrik bobin) bir mıknatıs iğnesi saptırması veyahut ha­reketsiz mıknatısın bir solenoidi saptırma­sı olayıdır.

Galvanometrelerin kullanılmakta olan pekçok çeşidi vardır. Bugün pratikte kul-nalılan bütün galvanometreler D Arsuval tipinde hareketli kapaklı galvanometre­lerdir. Bu galvanometrelerde mıknatısın çok büyük, mıknatasın alanı içinde döne bilecek şekilde galvanometreasılmış olan kangal, ha­fif ve küçüktür.

Döner mıknatıslı galvanometrede ise bir lecek akımın yarattığı magnetik alandan yararlanılır. Bu cihazın en büyük özelliği çok hassas olmasıdır. Bu galvanometre­nin geliştirilmiş şekli olan Lcrd Kelvin gal­vanometresi ile bir pikoamperi ölçmek mümkünleşmiştir.

Döner kadranlı galvanometrede ise bir dış magnetik alanın etkisiyle akıma uy­gulanan Laplace kuvvetinden faydalanı­lır. Bu galvanometre, elektrikte kullanı­lan ölçü aletlerinin en iyisidir. Bununla beraber duyarlılığı döner mıknatıslı gal­vanometreden çok daha düşüktür. En faz­la 100 pikoamper ölçmek mümkündür.

Bu iki galvanometreden bir çok model türetilmiştir. Galvanometrelerin duyarlı­lığını artırmak için çerçevedeki sarımla­rın sayısını, çerçevenin yüz ölçümünü ve U mıknatısın kutuplarının şiddetini artır­mak gerekir. Bir de galvanometrenin ha­reket eden kısmı üzerine küçük bir ayna, tespit edilmiş ince bir telle asılarak gal­vanometrenin duyarlılığı artırılabilir. Böy­le yapılmış Aynalı Themson galvanomet­resi ile 10-11 amperlik akımlar ölçülebi­lir.

Galvanometreler elektromotor kuvve­tini ölçer. Voltmetre, akım ölçmek için ise ampermetre türetilmiştir. Bunlar duyar­lıkları için değil, kullanış kolaylığı ve sağ­lamlıkları için tercih edilmiştir.

Bunlardan başka bir de döner kadranlı galvanometreye benzeyen bir elektrik akımının çok kısa bir süre içinde taşıdığı elektrik miktarını ölçen balistik galvano­metreler vardır.