Fussilet Suresi Meali

Fussilet Suresi 44. ayet, Fussilet Suresi açıklaması, Fussilet Suresi hakkında bilgi.

Bu sure secde, hamim secde, sure-i mesabih olarak da bilinir. Tamamı Mekke’de nazil olmuştur. Nüzulü Gafir suresinden sonra Şura suresinden öncedir. Üçüncü ayette Kuran ayetlerinin yeterince açıklan­dığı belirtildiği için bu manaya gelen FUS­SİLET sureye isim olmuştur. Elli dört ayet, yedi yüz kelime, üç bin üç yüz elli harftir.

Surede inanç konusu, temel özellikleri ve gerçekleri, Allah’ın birliği, ahiret hayatı, va­hiy ve risalet konusu, Allah yoluna davet metodu ve dava adamlarının ahlakı ile ilgi­li konular anlatılmaktadır.

Surede Kuran’ın indirilişi ve mahiyeti açıklanmakta, Mekkeli müşriklerin Kuran’a karşı tutumları zikredilmekte, Ad ve Semud kavminin küfürde inat ve ısrar etmelerine, parmak basılmakta, küfredenlerin kulaklarının,gözlerinin ve derilerinin aleyhlerine şehadet edişi tablosu nakledilmektedir.