Fuji Dağı Nerededir, Neden Kutsal Sayılır

Fuji yanardağı en son ne zaman patladı, Fuji Dağı efsanesi, Fuji Dağı hakkında bilgi.

Fuji-Yama, (Fujino-Yama veya Fujisan) Hondo Adasının güneyinde Japonlarca mukaddes kabul edilen bir dağdır. Tokyo’­nun takriben 100 km. güneybatısındadır. Yüksekliği 3776 m.’dir. Fuji-Yama Yanar­dağı tepesi, şeklindeki muntazamlığı ve gösterişi sebebiyle tanrıların (Güneş’in) durağı sayılır.

Her yıl 20 Temmuz ile 20 Ağustos arasında yüz binden fazla hacı bu dağa tırmanır. Bu tarihler arasında dağın doruğundaki karlar da erimişlerdir. Yanardağın krateri 600 m. çapında ve 200 m. derinliğindedir. Kraterin kenarında bir ta­pınak, misafirhaneler ve bir meteoroloji is­tasyonu, dağın eteğinde ise beş göl var­dır. Yanardağ son defa 1707 senesinde püskürmüştür,

Fuji-Yama Yanardağı Japonya’nın adeta bir sembolüdür. Japon ressamları (Özel­likle Hokusai) estamplarıyla boya resimlerinde bu dağa sık sık yer verirler. Vazolarda, küçük kutularda ve başka Ja­pon işi süs eşyalarında da Fujiyama’nın resmi görülür.