Frigler Kimdir?

In Dünya Tarihi, Genel, Sosyal Bilimler, Tarih 9 views

Frigler başkenti neresidir, Frigler özellikleri ve Frigler hakkında bilgi.

İlkçağ’da Orta ve Batı Anadolu’da ya­şamış Ari bir kavimdir. M.Ö.1200 yılların­da Balkanlar üzerinden Anadolu’ya geldik­leri tahmin edilmektedir. Anadolu’ya giren Frikler zayıf düşmüş Hitit Devleti’ne son vermişlerdir. Bu kavmin yaşadığı ülkeye İlkçağ’da Frikya denmiştir.

Merkezleri Gordiyon şehriydi. Hanedan M.Ö. 800’den M. 0. 620’ye kadar tahminen 180 yıl sür­müştür. M.Ö. 700 yıllarında Kafkaslar üze­rinden Anadolu’ya giren Kimmerler’in, za­man zaman saldırıları sonunda zayıf düş­müşler ve M.Ö . 620’de Lidyalılar tarafın­dan ortadan kaldırılmışlardır.

Frikler yaşadıkları bölgede yüksek bir uygarlık kurmuşlardır. Çiftçilik ve hayvan­cılıkla uğraşmışlardır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Frigler Kimdir?"


Top