Frigler Kimdir?

Frigler başkenti neresidir, Frigler özellikleri ve Frigler hakkında bilgi.

İlkçağ’da Orta ve Batı Anadolu’da ya­şamış Ari bir kavimdir. M.Ö.1200 yılların­da Balkanlar üzerinden Anadolu’ya geldik­leri tahmin edilmektedir. Anadolu’ya giren Frikler zayıf düşmüş Hitit Devleti’ne son vermişlerdir. Bu kavmin yaşadığı ülkeye İlkçağ’da Frikya denmiştir.

Merkezleri Gordiyon şehriydi. Hanedan M.Ö. 800’den M. 0. 620’ye kadar tahminen 180 yıl sür­müştür. M.Ö. 700 yıllarında Kafkaslar üze­rinden Anadolu’ya giren Kimmerler’in, za­man zaman saldırıları sonunda zayıf düş­müşler ve M.Ö . 620’de Lidyalılar tarafın­dan ortadan kaldırılmışlardır.

Frikler yaşadıkları bölgede yüksek bir uygarlık kurmuşlardır. Çiftçilik ve hayvan­cılıkla uğraşmışlardır.