Fransa Neresidir, Fransa Hakkında Bilgi

Fransa Başkenti, Fransızlar Hakkında Kısa Bilgi, Fransa Ekonomisi Hakkında Bilgi.

Bir Batı Avrupa ülkesi olan Fransa’nın çok elverişli bir coğrafya konumu vardır. Gerçekten de Avrupa’nın önemli üç denizi (Kuzey Denizi, Atlas Okyanusu ve Akdeniz) ile çevrelenmiş olan Fransa’nın bu konumu ona coğrafya yönünden olduğu kadar ekonomik ve politik yönlerden de önem kazandırır.

Ülkenin elverişli fizikî yapısı ileri bir endüstrinin ve bu endüstriye bağlı olarak düzeldiği bir ekonominin kurulmasında belli başlı sebeptir. Ahalisinin üçtn biri tarım ve ona bağlı endüstri atımlarında çalışır. Fransa’nın verimliliğiyle ün salan topraklarının % fransa45’i ekilebilir durumdadır. Geri kalan % 21’i otlak ve çayırlar, % 19’u ormanlar ve % 15’i de verimsiz alanlardır.

Fransa düzgün bir altıgene benzeyen kütleli bir biçime sahiptir. Bu altıgenin her köşesi aşağı yukarı aynı uzunluktadır. Ülke dağlarıyla düzlüklerinin düzgün olarak dağılmış bulunması ulaşımı kolaylaştırır. Fransa’nın bugünkü yüzey şekilleri iki kıvrılma sonucu meydana gelmiştir. Bunlardan ilki Birinci Zaman’da Hersinya kıvrılmasıyla oluşmuş ve bugün yüksekliklerini kaybetmiş yuvarlak biçimli tepeler ya da yaylalar (Massif Central ve Vojlar gibi) ikincisi de Alp Sistemi’ne giren ve Dördüncü Zaman’da oluşmuş genç kıvrımlı dağlar (Alp, Pirene ve Jura Dağları )’dır. Bu ihtiyar ve genç dağlar arasında geniş tortul ovalıklar ve platolar yer alır (Paris Havzası, Akitanya Havzası ve Rhône Vadisi).