Franklin D. Roosevelt Kimdir

Franklin D. Roosevelt sözleri, Franklin D. Roosevelt hayatı hakkında bilgi.

Amerika Birleşik Devletlerinin 32. Cumhurbaşkanıdır. Amerikan geleneklerine aykırı olarak arka arkaya dört defa Cumhurbaşkanlığına seçilmiş ilk |ve tek başkandır.

Roosevelt, New York’ta doğdu, öğrenimini Harward ve Columbia Üniversiteleri Hukuk Fakültelerinde yaptı, 1907’de avukatlıkla hayata atıldı. 1910’da, Demokrat Parti safında siyaset hayatına girdi. 1913’te Deniz Bakanı Yardımcısı oldu. I. Dünya Savaşında bu ödevde gösterdiği başarı ile, Başkan Wilson’un güvenini kazandı. 1920’de Demokratlar onu Başkan Yardımcılığı için aday gösterdilerse de seçimleri kazanamadılar.

1921’de çocuk felci hastalığına tutulan Roosevelt geçici bir süre için politikadan uzaklaşmak zorunda kaldı. Roosevelt’in bu hastalıkla savaşması başlı başına bir hikayedir. Kuvvetli bünyesiyle, olağanüstü iradesiyle hastalığı yenerek, koltuk değneklerinin yardımı ile yeniden politika hayatına atıldı, 1928’de New York valisi seçildi. 1930’da ikinci defa New York valisi seçilen Roosevelt, 1932 seçimlerinde Demokratik Parti Başkan adayı olarak, Cumhuriyetçi rakibi Hoover’i 59 oya karşı 472 oyla yenerek cumhurbaşkanı oldu.

Roosevelt, cumhurbaşkanı olduğu zaman, Amerika büyük bir iktisadi buhran içindeydi. Roosevelt Kongre’den (Senato ve Temsilciler Meclisi) geniş yetkiler alarak New Deal (Yeni Nizam) adı verilen, devletçi bir program hazırladı. Bu programla iktisadi hayatı düzene koyarak, büyük başarılar elde etti. Bu arada, dış politikada barışçı ve işbirlikçi bir yol tutarak, Amerika’yı dünya konularına sokon Roosevelt, silahların kontrol edilmesini istedi, Amerika kıtası devletleri arasında işbirliği (Panamerika) fikrini ortaya attı.

1933′ te Rusya’yı tanıyan Roosevelt, 1934’te de Filipinlerin bağımsızlığını tanıdı.
Roosevelt 1936’da ikinci defa cumhurbaşkanı seçildi, gittikçe bozulan dünya barışını kurtarmak için çok çalıştı. 2. Dünya Savaşı başlayıp da, Fransa da yenilip istilaya uğrayınca, Roosevelt, tek başına demokrasi cephesini tutan İngiltere’ye, üsler karşılığı, yardımlarda bulundu. 1940’ta üçüncü defa cumhurbaşkanı seçilen Roosevelt, 1941’de Ödünç Verme ve Kiralama Kanununu çıkararak İngiltere’ye daha geniş ölçüde yardım etti. 14 ağustos 1941’de Atlantik Okyanusunda bir savaş gemisinde İngiltere Başbakanı Churchill ile buluştu.