Franklar Kimdir?

Franklar tarafından yıkılan Türk devleti hangisidir, Franklar ne zaman ve nerede yaşamıştır, Franklar hakkında bilgi.

Germen kavimlerinin bir koludur. Mila­dın ilk yüzyıllarında kuzeybatı Almanya’da yaşayan Frank kabileleri, 447’de Gal (şim­diki Fransa) ülkesine yerleştiler. Bir ka­bileler konfederasyonu halinde olan Frank-lar’ın başlıca oymakları Brükterler, Şerüskler, Sikambralar, Salyenler, Ripüerler’dir.

Almanya’dayken Roma İmparatorluğunu tehdit eden barbar kavimlerden sayılan Franklar az zamanda Akdeniz’e kadar Fransa’yı aldılar, Batı Roma’nın 476’da son bulması üzerine, bağımsız bir devlet kurdular.