Francis Bacon Eserleri

Francis Bacon hayatı ve eserleri, Francis Bacon kimdir.

İngiliz düşünürüdür. Deneye dayanan pozitif bilimlerin metodunun kurucusudur. Fransız filozofu Descartes ile metodolojinin kurucusu sayılır. “Yeni Organon” adlı kitabında Aristoteles mantığını sarsmış­tır. Aristoteles mantığında tümelden tikele geçilmeye çalışılır.

Bacon ise birkaç de­neyden genellemelere geçmeye çalışır. Bacon’a göre, kıyas yeni bir şey öğret­mez. Pratik bir fayda sağlamaz. Gerçek, tabiatı ve olayları incelemekle elde edilir. İlimler kıyas ile değil olayların gözlem ve deneyiyle gerçeğe varır.