Fotosel Nedir, Nerelerde Kullanılır

Fotosel çeşitleri nelerdir, Fotosel ne işe yarar, Fotosel hakkında bilgi.

Fotoelektrik etkiyi meydana getiren ışınların büyük bölümünün ultraviyole ışınlar olduğu görülmektedir. Ancak yapılan de­nemelerde lityum, sodyum, potasyum, rubidyum gibi alkali elementleri görünen ışığın etkisi ile de fotoelektron verebilmektedir. Bundan yararlanılarak cam ampul içersine bu metallerden bir taba­ka konup, ampul içindeki havayı müm­kün olduğu kadar boşaltarak fotosel de­nen lambalar yapılır.

Fotosel lambanın yapısı ve çalışması­nı kısaca şöyle açıklayabiliriz. Fotosel ampulün arka yüzüne sezyum oksit sü­rülmüştür ve bunun karşısına düz bir tel konulmuştur. Fotoselin sezyum oksite bağlı ayağı 150 voltluk bir bataryanın (-) negatif kubuna. düz tele bağlı olan aya­ğı ( + ) pozitif kutba bağlanır.

Bu durum­da karanlıkta devreden akım geçmediği gözlenir Çünkü lamba içinde devre açık­tır. Ancak lambanın karşısında bir lamba yakarsak devreden akımın geçtiğini görürüz. Lambayı fotosele yaklaştırırsak devredeki akım şiddetinin arttığı görülür. Bu olayda lamba ışınları, katottan (- kutup-sezyum oksit) koparır ve kopan elekt­ronları anod (+ kutup-düz tel) çeker. Elektrik lambasının fotosele yaklaşması, sezyum oksit üzerine düşen ışık akışını arttırır ve kopan elektron sayısı arttığın­dan devreden daha çok akım geçtiği göz­lenir.