Foton Nedir, Kim Buldu?

Foton olayı nedir, Foton hesaplaması hakkında bilgi.

Einstein; ışığın, ışık kuvantumları yani FOTCN’larla yayıldığını ve her fotonun kişisel bir varlığa sahip bir ışık atomu olduğunu, frekansı v olan bir radyasyonun bütün enerjisinin hv fotonlarında bulunduğunu, bunların ışık hızıyla doğrusal bir yolda yayıl­dıklarını kabul ederek fotoelektrik ola­yı açıklanmıştır.

Hv enerjili bir foton bir atomda bir elektrona rastladığın­da bütün enerjisini elektronu atom­dan koparmaya ve onu fırlatmaya harcar. Gelen fotonun enerjisi hv, fır­latılan fotoelektronun enerjisi de 1/2 mv2‘dir.

hv = W + _L mv2

denklemine Einstein denklemi denir. Bu denklemde m ve v elektronun kütesi ve hızı, h planck sabiti, W de elekt­ronun metalik kütleden koparılması için harcanan enerji olup buna çıkış işi adı verilir. Her metal için sabittir.

Leave a Reply

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir