Fotometri Nedir, Ne İşe Yarar

Fotometri bilimi öncüleri, Fotometri hakkında bilgi.

Işık miktarının ölçülmesini, cisimlerin ışığı iletme, dağıtma, yansıtma gibi özel­liklerini inceleyen fiziğin bir bölümüdür. Işık kaynaklarının şiddetlerini karşılaştır­maya yarayan ilke ve metotları araştırır.

Bir ışık kaynağının şiddetini belirtmek için ışık şiddet birimleri seçmek ve veri­len ışık kaynağının şiddetini bu birimler­den herhangi birinin şiddetiyle karşılaş­tırmak gerekir.

Fotometride kullanılan ışık şiddeti bi­rimleri:

  1. a) Uluslararası mum: Önceleri kullanı­lan, özel ebatlarda yapılan ve ışık şidde­ti saate 7,8 gram yazan bir ispermeçet mumunun yatay bir doğrultuda bakıldığı an bu kadardır. Ayar kaynağı olarak eta­nolları yapma zorluğu yüzünden ergime sıcaklığı 1770°Colan platin kullanıldı. Bu da platin yüzeyinin 1 cm2‘sinin kendisi­ne dik olan bir doğrultuda verdiği ışık şid­deti “20 uluslararası mum”a eşit bulun­du ve buna Viyol adı verildi.
  2. b) Yeni mum: 1948’den bu yana kul­lanılmaktadır. .Yeni mum, uluslararası mumdan çok az küçüktür. Platinin ergi­me sıcaklığında bulunan bir siyah cismin 1. cm2‘lik yüzeyinin bir doğrultuda verdi­ği ışık şiddetinin 1/60,5’dir.

Fotometride dört temel büyüklük söz konusudur; bir kaynağın mum cinsinden ölçülen şiddeti, bir ekran üzerinde lüks cinsinden ifade edilen aydınlanma, bir ışık demetinin taşıdığı lümen ışık mikta­rı ve görünür yüzeyin birim şiddetidir.

Bu büyüklüklerin ölçülmesi ekranı da­ğılmak olmayan bir fotometri ile yapılır.