Fotometri Nedir, Ne İşe Yarar

In Fen Bilimleri, Fizik, Genel 11 views

Fotometri bilimi öncüleri, Fotometri hakkında bilgi.

Işık miktarının ölçülmesini, cisimlerin ışığı iletme, dağıtma, yansıtma gibi özel­liklerini inceleyen fiziğin bir bölümüdür. Işık kaynaklarının şiddetlerini karşılaştır­maya yarayan ilke ve metotları araştırır.

Bir ışık kaynağının şiddetini belirtmek için ışık şiddet birimleri seçmek ve veri­len ışık kaynağının şiddetini bu birimler­den herhangi birinin şiddetiyle karşılaş­tırmak gerekir.

Fotometride kullanılan ışık şiddeti bi­rimleri:

  1. a) Uluslararası mum: Önceleri kullanı­lan, özel ebatlarda yapılan ve ışık şidde­ti saate 7,8 gram yazan bir ispermeçet mumunun yatay bir doğrultuda bakıldığı an bu kadardır. Ayar kaynağı olarak eta­nolları yapma zorluğu yüzünden ergime sıcaklığı 1770°Colan platin kullanıldı. Bu da platin yüzeyinin 1 cm2‘sinin kendisi­ne dik olan bir doğrultuda verdiği ışık şid­deti “20 uluslararası mum”a eşit bulun­du ve buna Viyol adı verildi.
  2. b) Yeni mum: 1948’den bu yana kul­lanılmaktadır. .Yeni mum, uluslararası mumdan çok az küçüktür. Platinin ergi­me sıcaklığında bulunan bir siyah cismin 1. cm2‘lik yüzeyinin bir doğrultuda verdi­ği ışık şiddetinin 1/60,5’dir.

Fotometride dört temel büyüklük söz konusudur; bir kaynağın mum cinsinden ölçülen şiddeti, bir ekran üzerinde lüks cinsinden ifade edilen aydınlanma, bir ışık demetinin taşıdığı lümen ışık mikta­rı ve görünür yüzeyin birim şiddetidir.

Bu büyüklüklerin ölçülmesi ekranı da­ğılmak olmayan bir fotometri ile yapılır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Fotometri Nedir, Ne İşe Yarar"


Top