Fotoelektrik Nedir?

Fotoelektrik olayı nedir, Fotoelektrik konu anlatımı, Fotoelektrik olayı hakkında bilgi.

Planck tarafından kuvantum teo­risinin önerilmesinden kısa bir süre sonra Einstein fotoelektrik olayın ışı­ğın tanecik teorisiyle açıklanabilece­ğini göstermiştir. Fotoelektrik olay, yeter frekanslı bir radyasyonun temiz bir metal üzerine gönderilmesiyle elektron elde edilmesidir. Elde edilen elektronlara fotoelektron, bu iş için kullanılan araca da fotoelektrik selül ffotoselül) denir.

Yapılan çeşitli denemelerden sağ­lanan sonuçlar şöyle özetlenebilir.

1- Fotoelektrik olayın meydana ge­lebilmesi için radyasyonun frekansı­nın fotoelektrik eşik denen bir sınır frekanstan büyük olması gerekir.

  • Monokromatik radyasyonun et­kisi altında bir metal yüzeyinden bir saniyede yayılan foto elektron sayı­sı, gelen radyasyonun şiddetiyle orantılıdır.
  • Fotoelektronların enerjileri bunları meydana getiren ışığın şiddetine bağlı olmayıp sadece frekansıyla doğru orantılıdır. Temparatürün foto­elektron yayılması üzerine etkisi yoktur. Olay saniyenin on milyonda biri kadar çok kısa bir sürede olur.