Formül Nedir?

In Fen Bilimleri, Fizik, Genel, Kimya 9 views

Formül çeşitleri nelerdir, Formüller hakkında bilgi.

Aynı cins ya da farklı cins atomla­rın bir araya gelerek oluşturdukları moleküller formüllerle gösterilir.

Katı haldeki elementlerde atomlar birbirine değmektedir. Genellikle belli sayıda atomları sınırlandırıp gruplan-dırmak mümkün değildir. Bu neden­le formülleri bir tek atomla gösteri­lir. Karbonun sembolü C, formülü ise yine C’dir.

Farklı atomlardan meydana gelen bazı katılarda da atomların gruplan-dırılması yine mümkün olmaz. Örne­ğin sodyum klorür, Na+ iyonu ile Cl_ iyonundan yapılmıştır. Her Na+ iyonunun etrafında 6CI~ iyonu ve her Cl~ iyonunun etrafında 6Na+ iyonu bulunur. Bu yapı bütün kristal içinde aynı şekilde devam eder. Bu nedenle molekül denebilecek bir gruplandırma mümkün değildir. O halde sodyum klorürün formülü (NaCI) bir molekülü tanımlamaz. An­cak her sodyum atomuna bir klor ato­munun isabet ettiğini gösterir. Bu gibi maddeler için çok defa molekül ağır­lığı deyimi yerine formül ağırlığı deyimi kullanılır. NaCI’nin formül ağırlığı (Na= 23, Cl= 35,5)23 + 35,5 = 58,5’tur.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Formül Nedir?"


Top