Folklor Nedir?

Folklor çeşitleri nedir, Folklor halk bilimi, Folklor hakkında bilgi.

Halk bilgisi. İnsan uygarlığının eski çağ­lardan günümüze kadar getirdiği her şeyi inceleyen bilim. Etnoloji ve etnografya, ob­jektif, folklor sübjektif olanları inceler.

Ede­biyatta anonim eserler, masallar, maniler, rivayetler, bilmeceler, atasözleri, deyimler, inanışlar, yakıştırmalar folklorun inceleme alanına girer.