Flüt Nedir?

Flüt çeşitleri nelerdir, Flüt nerelerde kullanılır, Flüt sazı hakkında bilgi.

Orkestrada bir nefesli saz. Esas itiba­riyle tahtadan olan flütün madenisi de ya­pılmıştır. Bugün iki çeşidi de kullanılmakta­dır.

Tahta flütün sesi daha yumuşaktır. Yan tutularak üflenir Orkestranın önemli ne­fesli sazlarından biri, belki de birincisidir. 69 cm. boyundadır. En geniş ses sahası 3.5 sekizlidir.