Ana Sayfa Genel Fiziki Gerçeklik Nedir?

Fiziki Gerçeklik Nedir?

19
0

Fiziki Gerçeklik çeşitleri nedir, Fiziki Gerçeklik hakkında bilgi.

Toplumsal hayat yaşayan insanlar belli bir tabiat parçası üzerinde yerleşmek zorundadır. Toplumun yerleştiği bu alan coğ­rafî çevresini oluşturur. Dağlık, ovalık, ormanlık oluşu, denize yakınlığı, uzaklığı toplumu etkiler.

Fiziki gerçeklik tabiat ka­nunlarına bağlıdır. Fiziki gerçeklik toplum­ların tabiatla olan ilişkilerini oluşturur. İn­sanoğlu fiziki çevresine uyum sağlamak zorundadır. Eskimolar soğuktan korun­mak için,ekvatorda yaşayan insanlar sı­caktan korunmak için önlemler almak zo­rundadırlar.

İnsanoğlu, teknik bilgisiyle ta­biatı en güzel yaşanacak bir yerleşim ala­nı olarak düzenleyebilir. Fiziki gerçeklik insan karakterini de etkiler. Dağlık bir yer­de yaşayan insan karakteri ile deniz ke­narında yaşayan insan karakteri arasın­da farklılıklar vardır. Yaşamaya en elve­rişli kuşak ortak kuşaktır. İklim, bitki ör­tüsü, hayvan ve insan toplulukları bakı­mından yaşamaya elverişlidir. Bu yüzden dünya uygarlığını oluşturan insanlar or­ta kuşakta yaşayanlardır.

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here