Fiziki Gerçeklik Nedir?

In Genel, Sosyal Bilimler, Sosyoloji 8 views

Fiziki Gerçeklik çeşitleri nedir, Fiziki Gerçeklik hakkında bilgi.

Toplumsal hayat yaşayan insanlar belli bir tabiat parçası üzerinde yerleşmek zorundadır. Toplumun yerleştiği bu alan coğ­rafî çevresini oluşturur. Dağlık, ovalık, ormanlık oluşu, denize yakınlığı, uzaklığı toplumu etkiler.

Fiziki gerçeklik tabiat ka­nunlarına bağlıdır. Fiziki gerçeklik toplum­ların tabiatla olan ilişkilerini oluşturur. İn­sanoğlu fiziki çevresine uyum sağlamak zorundadır. Eskimolar soğuktan korun­mak için,ekvatorda yaşayan insanlar sı­caktan korunmak için önlemler almak zo­rundadırlar.

İnsanoğlu, teknik bilgisiyle ta­biatı en güzel yaşanacak bir yerleşim ala­nı olarak düzenleyebilir. Fiziki gerçeklik insan karakterini de etkiler. Dağlık bir yer­de yaşayan insan karakteri ile deniz ke­narında yaşayan insan karakteri arasın­da farklılıklar vardır. Yaşamaya en elve­rişli kuşak ortak kuşaktır. İklim, bitki ör­tüsü, hayvan ve insan toplulukları bakı­mından yaşamaya elverişlidir. Bu yüzden dünya uygarlığını oluşturan insanlar or­ta kuşakta yaşayanlardır.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Fiziki Gerçeklik Nedir?"


Top