Fiyat Nedir?

In Genel, Sosyal Bilimler, Sosyoloji 4 views

Fiyatın oluşumu, Fiyat ücret nedir ve çeşitleri, Fiyat hakkında bilgi.

Fiyat, malın değerinin para ile ifadesi­dir. Fiyat, parayla dile getirilmiş değiştir­me değeridir. Fiyat değer değildir. Bir ma­lın değeri başka, fiyatı başka olabilir. Fi­yat hakkında çeşitli görüşler öne sürül­müştür.

Fiyatı etkileyen faktörlerin başında kul­lanım değerleri, harcanan emek gelir. Arz ve talep yasalarının hâkim olduğu toplum­larda fiyatlar bu yasalara göre düzenlen­miştir. Arz artarsa talep azalır, malın pi­yasadaki değeri düşer. Aksi durumda ma­lın fiyatı artar. Bu yüzden bir mal değeri­nin altında ya da üstünde bir fiyatla satı­labilir.

Üretim ve tüketim genellikle fiyata gö­re düzenlenmiştir. Fiyatı artan malların üretimine ağırlık verilir. Fiyatı az olan bir malın tüketimi kolaylaşır.

Fiyat, maliyet ve satış fiyatı olarak iki çeşittir. Bir malın maliyet fiyatına o malı elde etmek için harcanan insan gücü, enerji, ham madde, ulaşım, pazarlama gi­bi unsurlar girer. Malın satış fiyatını ise pazardaki değişim aracı olan para belir­ler. Bir mal maliyetinin üzerinde satılıyor­sa kar sağlar, maliyet fiyatının altında sa­tılıyorsa zarar ettirir.

Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi Tarihi Önemi Hakkında Bilgi
Mekkenin Fethi sebep ve sonuçları nelerdir, Mekkenin Fethi
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir Nedir, Mehir Hangi Durumlarda Düşer
Mehir çeşitleri nelerdir, Mehir hangi durumlarda verilir, Mehir
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari Kimdir, Hayatı ve Eserleri
Molla Fenari kimin zamanında yaşadı, Molla Fenari kimdir
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet Kimdir Hakkında Bilgi
Ebu Mansur Muhammet maturidi hayatı, Ebu Mansur Muhammet

Leave a reply "Fiyat Nedir?"


Top