Fitre Nedir ve Kimlere Verilir?

Fitre kimlere verilir, Fitre zekatı ne zaman verilmelidir, Bana fitre ne kadar düşer sorusunun cevabı.

Fıtır sadakası, fitre zekatı. Hicretin 2’nci yılında vacip kılındı. Fitrenin vacip olmasının şartları:
1) Müslüman olmak
2) Hür olmak
3) Asli ihtiyaçlar (Havaic-i asliye. Bak. İlgili madde) dışında, en az nisab (Bak. Aşağıda ilgili madde) miktarı mala sahip olmak.
Akıl hastaları ve çocukların fitrelerini velileri verirler.
Fitre, insan olarak yaratılmaya bir şükür olarak verilir. Fakirlerin ihtiyaçlarına medar olan sosyal amaçlı bir ibadettir.

Fitre Ne Zaman Verilir:

Fitre, Ramazan Bayramı sabahı vacip olur. Bu vakitten önce vefat edenlere vacip olmaz. Fitrenin, bayram sabahı, namaza gitmeden önce verilmesi müstehabtır. Ramazanın son günlerinde verilmesi, fakirin bayram ihtiyaçlarını karşılamasına medar olacağından caizdir, hatta bu tercih edilmelidir. Zira sosyal maksada daha muvafık olduğu gibi, hak sahibi fakir bulamama ve vaktini geçirme tehlikesini de bertaraf eder. Fitre sadakasını her hangi bir sebeple zamanında ödeyemeyenler, imkan buldukları ilk vakitte ödemelidirler.

Fitre Kimlere Verilir:

Fitre, öncelikle en yakın fakire verilir. Bulunulan yer dışında akraba veya fitreye daha çok muhtaç, daha fakir kimse varsa, onlara gönderilir. Fitre verilecek kimsenin Müslüman olması tercih edilir. Aralarında evlilik, baba oğul bağı bulunanlar, hu birlerine fitre veremezler. Birden fazla kışının fitreleri de aynı kişiye verilebilir. Fitre bir elde toplanıp fakirlere dağıtılabilir.

Fitrenin Nisabı: (Fitre borcu dolduran malın miktarı)

Zekat nisabı, aynı zamanda fitre nisabıdır. Fakat fitre nisabında, nisaba konu malın üzerinden bir yıl geçmesi beklenmez. Zira sadakada nema niyeti aranmaz.

Fitrenin Miktarı:

Fitrenin miktarı, dört maddeden biri üzerinden hesap edilir
1) Buğday veya buğday unu: Yarım sa’ (yani 1460 gr.)dır. Bu miktar veya karşılığı olan para, bir kişinin fitresi olarak verilir.
2) Arpa veya arpa unu. Bir sa” (yani 2920 gr)dır.
3) Kuru üzüm: 2920 gr.
4) Kuru hurma: 2920 gr.

Bu miktarların kabul edildiği Hz.Peygamber SAV. devri ile bugün şartlar çok değişmiştir. Bu miktarların para değen de oldukça farklıdır. 2920 gr. kuru üzüm veya hurma ile 1460 gr. buğday veya ununun fiyatı aynı değildir. Bu sebeple her mümin bu maddelerin en asgarisini değil, ortalamasını tercih etmelidir. Buradaki ölçü. bir fakirin ortalama bir günlük yiyeceğinin sağlanması olmalıdır. Fitre verenin kendi mutfak giderinden bir ölçü çıkarması en doğru yoldur. Buna rağmen, fitrenin asgari miktarla verilmesi de şüphesiz caizdir.

Fidye Nedir, Ne Zaman ve Kimlere Verilir