Fıtık Nedir, Fıtık Çeşitleri Nelerdir?

Fıtık çeşitleri ve Ameliyatı, Bel ve boyun fıtığı tanı ve tedavisi, Fıtık Hakkında Kısa Bilgi.

Fıtık, iç organlarımızdan bazılarının herhangi bir etkiyle bulundukları yerden kayması, dışarıya fırlayıp sarkması olayıdır. En yaygın olanı, karın boşluğundaki organların durumlarını değiştirmeleriyle meydana gelen fıtıktır.

Gerçekten de karın boşluğunun kaslarla kaplı çeperinde fıtık deliği adıyla anılan bir açıklığın meydana gelmesiyle o bölgedeki barsak parçası karın çeperini geçip dışarı fırlar. Böyle bir duruma yol açan belli başlı nedenler arasında, ağır bir yük kaldırma, bütün vücudu sarsan sert ve derin öksürme başta gelir.

Bu gibi zorlama hareketleri karın boşluğundaki dokuların aşırı derecede gerilmelerine yol açar. Genellikle fıtık, karın kasları zayıf olan kimselerde daha çok görülür. Karın boşluğundaki fıtık olaylarında barsak, periton zarıyla kuşatılmış bir durumda derinin fitikaltında ur gibi bir şişkinlik meydana getirir. Buna fıtık torbası adı verilir.

Fıtık Çeşitleri Nelerdir

Karın boşluğunda meydana gelen fıtıklar, bulundukları yerlere göre çeşitli adlarla anılır: Göbek üstü fıtığı, göbek fıtığı, kasık fıtığı.

Bu üç çeşit fıtıktan ayrı olarak karın boşluğuyla göğüs boşluğunu birbirlerinden ayıran ve diyafram adıyla anılan karın zarında da fıtıklar meydana gelebilir. Diyafram fıtığı denilen bu olaya pek sık rastlanmamakla birlikte en tehlikeli fıtık çeşitlerinden birisidir. Bu çeşit fıtıklarda barsak, diyaframda açılan bir aralıktan sarkarak karın ve göğüs boşlukları arasındaki bölüme girer.

Fıtık Hastalığının Belirtileri Nelerdir

Fıtığın meydana geldiği vücut bölgelerinde şiddetli ağrılar ve göze çarpacak irilikte şişliklerle karşılaşılır. Bu şişlikler, fırlayan bağırsağın, karın çeperinde kendine doğal olmayan bir yer açması sonucunda meydana gelir.

Başlangıçta hafif olan sancılar, zamanla şiddetini artırarak hastayı dayanılmaz derecede rahatsız eder.

Fıtık Nasıl Giderilir

Fıtığın karın çeperinden fırlayıp dışarı çıktığı delik genel olarak gevşek ve yumuşak dokulardan meydana geldiği için hasta, barsak parçasını eliyle tutup yerine itebilir. Böylece içeriye itilen barsağın yeniden dışarıya fırlamaması için vücudun o bölgesine fıtık bağı veya kasık bağı denilen korsalar bağlanır. Bu hareket hastalığı kesinlikle tedavi etmekten çok, fırlayan barsağı karın boşluğu içinde geçici olarak yerleştirmekten başka bir şey değildir.

Fıtığın kesinlikle önlenebilmesi için ameliyat gerekir. Özellikle küçük olan fıtıklar çok tehlikelidir. Bunlar çıktıktan sonra şişer, deliğin darlığından ötürü boğulmuş bir durum alır. Bu gibi durumlarda karında veya fıtığın bulunduğu yerde şiddetli ağrılar, bulantılar, kusmalar olur.

Derhal ameliyat edilmezse fıtık kangren olup hastayı ölüme götürür. Bundan ötürü ufak fıtıklar çok tehlikelidir.

Fıtık ameliyatları, yurdumuzun her yerindeki hastanelerde büyük bir başarıyla yapılmaktadır. Bu konuda en önemli olanı, hastalığın baş göstermesinden sonra fazla vakit kaybetmeden uzman bir hekimin duruma el koymasını sağlamaktır. Genel olarak fıtık ameliyatlarından sonra hasta birkaç gün içinde ayağa kalkar. Dikkat edilmesi gereken bir başka nokta da ameliyattan sonra hastanın bir süre istirahate devam etmesidir.

Çünkü dikiş yerinin patlaması gibi olaylar hastayı daha tehlikeli bir duruma getirebilir. Fıtık ameliyatından sonra yorucu işlerden, özellikle spor yapmaktan bir süre sakınmak en doğru tutumdur.